Chính sách bảo mật

Chúng tôi hiểu rằng, đảm bảo an toàn thông tin người dùng là nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng tôi để đáp lại sự tin tưởng của người dùng.

Khi người dùng truy cập và sử dụng website presidentpmr.org, người dùng đã đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật dưới đây. Chúng tôi khuyên người dùng nên đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web để hiểu và đảm bảo quyền lợi của mình.

1 | Chúng tôi thu thập những thông tin nào nào?

Hệ thống website entertainmentinspain.com sẽ thu thập các loại thông tin sau từ người dùng:

Thông tin được thu thập tự động

Khi người dùng truy cập và sử dụng website, hệ thống website sẽ tự động thu thập một số thông tin liên quan đến đường truyền như:

 • Thông tin về đường truyền Internet của người dùng (IP, mạng dịch vụ mà người dùng sử dụng, các website được sử dụng đồng thời, ….)
 • Thông tin đăng nhập của người dùng trên website
 • Những tin tức mà người dùng đã đọc và quan tâm

Thông được thu thập từ người dùng

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ liên lạc, cách thức liên lạc, …. Những thông tin này sẽ chỉ được thu thập khi người dùng đồng ý và chủ động cung cấp cho chúng tôi. Các thông tin này có thể được thu thập khi người dùng thực hiện các hành động sau trên website:

 • Đánh giá hoặc phản ánh chất lượng website qua các phiếu phản hồi
 • Đăng ký thành viên hoặc tài khoản cá nhân trên website
 • Bình luận hoặc nêu ý kiến về các bài viết trên website
 • Sử dụng dịch vụ nhận thông báo về tin tức mới trên website

2 | Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng vào mục đích nào? 

Chúng tôi sẽ chỉ sự dụng thông tin người dùng vào các mục đích được nêu dưới đây:

 • Khắc phục sự cố một cách kịp thời
 • Giải quyết các phản ánh từ người dùng liên quan đến dịch vụ website
 • Cá nhân hóa dịch vụ và tin tức hàng đầu trên website theo từng người dùng
 • Gửi thông tin về những tin tức và chính sách mới được cập nhật
 • Sử dụng trong việc cải thiện và nâng cấp website
 • Báo cáo với các cơ quan tư pháp khi được yêu cầu

Chúng tôi – đội ngũ làm việc trên website entertainmentinspain.com cam kết:

 • Tuyệt đối không sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích phi pháp
 • Chỉ sử dụng thông tin người dùng vào các mục địch đã nêu
 • Không bán hoặc trao đổi thông tin người dùng cho bên thứ ba (ngoài các cơ quan tư pháp khi được yêu cầu)

3 | Phạm vi sử dụng thông tin người dùng

Thông tin người dùng chỉ được sử dụng và trao đổi trong nội bộ nhân viên của website entertainmentinspain.com